Denne side skal bruge javascript...

Generelle vilkår og betingelser

Støt Din Sag vilkår og betingelser

Generelle vilkår - sponsor og donationsbetingelser

Via www.stotdinsag.dk udbyder Støt Din Støt en indsamlingsplatform, hvorfra der kan laves en indsamling til fordel for idrætsklubber/foreninger og/eller velgørenhedsorganisationer. Hjemmesiden ejes og drives af Støt Din Klub ApS.

Indsamlinger via Støt Din Sag sker på vegne af den idrætsklub/forening og/eller velgørenhedsorganisation, som indsamleren har valgt at samle ind til. Indsamling, sponsorat og donation sker i henhold til nedenstående sponsor og donationsbetingelser, som både indsamlere, deltagere, sponsorer og donorer (efterfølgende kaldet brugere) opfordres til at læse grundigt.
I tilfælde af spørgsmål kan Støt Din Sag kontaktes på info@stotdinsag.dk.

Indsamling og donation

På www.stotdinsag.dk har en række indsamlere valgt at oprette en indsamling til deres hold/forening og samtidig støtte en velgørenhedsorganisation.

Støt Din Sag kan ikke ændre hvilket hold/forening og velgørenhedsorganisation, der samles ind til, eller hvilken procent fordeling et sponsorat/donation skal fordeles ud fra.
Som bruger kan man derfor være sikker på, at ens donation kommer den angivne klub/forening og organisation til gode.
Alle indsamlinger oprettet via www.stotdinsag.dk skal være til gavn for lovlige formål. Indsamlinger i strid hermed, vil medføre indsamlingens ekskludering, jf. nedenfor.

Anmeldelse af indsamling

Lovgivningen foreskriver at man som indsamler skal anmelde sin indsamling til indsamlingsnævnet.
Støt Din Sag er godkendt af indsamlingsnævnet, og er ligeledes godkendt efter ligningslovens § 8A, hvilket betyder at der kan gives fradrag for donationerne, dog max 15.900 kr. i 2018 (15.600 kr. i 2017).

Betalingskort

Ved betalinger er det muligt at benytte Dankort/Visa-Dankort, Mastercard, Mastercard-Debet, Visa, Visa-Electron, JCB, American Express og Mobilepay.

Sikkerhed ved betaling via Støt Din Sag

Betalingssystemet på www.stotdinsag.dk leveres af QuickPay. Kortdata håndteres af denne udbyder, som er blandt de førende udbydere af online betalingsløsninger. Betalingssystemet på www.stotdinsag.dk lever op til PCI-standarden, og al kommunikation, der vedrører penge og kortdata, er krypteret.

Fortrydelsesret og uautoriseret brug af betalingskort

Når et sponsorat/donation er gennemført, er den endelig, medmindre brugeren benytter sig af den 14 dages fortrydelsesret, eller at brugerens betalingskort er blevet misbrugt.
Brugere der får mistanke om misbrug af brugerens betalingskort, skal omgående tage kontakt til dennes kortudsteder. Hvis en kortbetaling er foretaget ved en fejl, annullerer Støt Din Sag kortbetalingen, hvis dette tidsmæssigt er muligt. Er annullering ikke muligt, gennemføres en kredittransaktion, hvis dette er muligt.

Servicegebyr og betalingskortgebyr

Støt Din Sag tager et gebyr på 17,5 % af det indsamlede beløb, som tages af den andel, der går til velgørenhed.
Gebyret dækker omkostningerne til at drive og udvikle indsamlingsplatformen, materialer til indsamlere (hold/foreninger), markedsføre hjemmesiden og udføre kundeservice. Herudover dækker gebyret også administration vedr. udbetaling til hold/foreninger/velgørenhed, godkendelse af indsamlingsnævnet og overholdelse af vilkår til godkendelse efter Ligningslovens § 8A.

På baggrund af betalte transaktioner i Støt Din Sag’s system, laves der rapporter og afregnes med hold/forening og den velgørende organisation ud fra den procentfordeling, som indsamleren har valgt til denne event.

Af hensyn til brugernes fortrydelsesret på 14 dag og evt. betalingskorts fortrydelsesret på 30 dage, så vil udbetaling af det indsamlede beløb kunne ske optil 30 dage efter sidste indbetaling, hvor indsamlingen er afsluttet.

Ved overførsel af penge til hold/forening og den velgørende organisation, forbeholder Støt Din Sag sig et udbetalingsgebyr på DKK 75 pr. overførsel, hvis det indsamlede beløb ikke dækker omkostningerne til at overføre pengene til hold/forening og den velgørende organisation.

I forbindelse med udbetalingen opkræver Støt Din Sag et minimumsbeløb på kr. 300, såfremt der er indsamlet mindre end kr. 2.000 ind på eventen. Minimumsbeløbet dækker udgifterne til et medlemskab for et år og gavedonation til Støt Din Sag, således at Støt Din Sag kan beholde sin godkendelse i forhold til Ligningslovens § 8A.

Det er en gennemsigtig proces, som kontrolleres og revideres af en ekstern revisor, som for nuværende er JS Revision.

Personlige informationer og registreringspolitik

Når brugere registrerer oplysninger, herunder personlige oplysninger, hos Støt Din Sag, benyttes disse oplysninger alene med det formål, at Støt Din Sag kan ekspedere indsamlingen eller donationen. Oplysninger afgivet til Støt Din Sag bliver således ikke videregivet eller solgt til tredjemand, medmindre brugeren eksplicit har givet samtykke hertil.

I tilfælde af at brugeren ønsker fradrag for sin betaling, gives samtidig samtykke til, at Støt Din Sag kan videregive brugerens informationer til SKAT med henblik på, at brugeren kan opnå fradrag for sin donation.

Oplysningerne bliver gemt på ubestemt tid, så længe Støt Din Sag har en saglig årsag hertil. Oplysningerne benyttes ligeledes til Støt Din Sags bogføring.

Støt Din Sag benytter cookies, når der oprettes events via Støt Din Sag. En cookie er et ID, som sammenlignes i en database for at genkende brugeren. Oplysningerne bruges, så brugeren ikke behøver at indtaste alle sine oplysninger, for hver gang denne ønsker at deltage i en event via Støt Din Sag. Brugeren kan til enhver tid slette disse cookies i sine internetindstillinger. Endvidere kan brugeren til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Støt Din Sag har registreret om brugeren. Sådanne oplysninger oplyses i henhold til persondatalovens regler herom.

Ansvarsbegrænsning

Støt Din Sag har ikke mulighed for at overvåge klub/forening eller velgørenhedsorganisationernes anvendelse af det indsamlede beløb, hvorfor Støt Din Sag ikke er ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab opstået som følge af brug af www.stotdinsag.dk.
Brugere bør derfor kun sponsorere/donere til en klub/forening eller velgørenhedsorganisation, som brugeren har tillid til.

Lovgivning

Støt Din Sag rådgiver ikke om lovmæssige forhold vedrørende danske indsamlinger. Hvis du ønsker råd og vejledning af lovmæssig karakter til din indsamling opfordrer vi til at kontakte indsamlingsnævnet.

Varemærker

Navnet Støt Din Sag og det dertilhørende logo samt domænet www.stotdinsag.dk ejes af Støt Din Klub ApS, og må ikke bruges af andre uden skriftligt samtykke fra Støt Din Klub ApS.

Copyright

Alt indhold på www.stotdinsag.dk ejes af Støt Din Klub ApS, og må ikke bruges eller kopieres af andre uden forudgående samtykke fra Støt Din Klub ApS.

Ekskludering af indsamling

Støt Din Sag forbeholder sig ret til at ekskludere enhver indsamling, mod at tilbagebetale donationerne til de relevante donorer.

Forbehold

Støt Din Sag tager forbehold for trykfejl, afgifts- og valutaændringer, tekniske fejl, billedfejl og tastefejl på www.stotdinsag.dk.

Lovgivning og værneting

Disse handels- og donationsbetingelser er undergivet dansk ret. Rette værneting i ikke forbrugerforhold er Retten i København eller Støt Din Sag’s advokats hjemting.