Denne side skal bruge javascript...

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne afholdes Tosdag d. 30. maj 2019 kl. 14.00

På adressen:
Peter Bangs Vej 108,

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Godkendelse af regnskab og budget
4) Fastlæggelse af kontingent
  a. Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent bibeholdes
5) 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  a. Formand – Ole Karkov – pt valg
  b. Næstformand – Peter Bonnichsen – på valg
  c. Kasserer – Lars Kaarsberg – pt. valgt
    i. Ønsker at stoppe
  d. Bestyrelsesmedlem - Jacob Lindahl - pt valgt
  e. Bestyrelsesmedlem - Grethe Jakobsen - på valg
6) Valg af revisor
  a. Henrik Ladewig, JS Revision, Egegårdsvej 39, 2610 Rødovre - bestyrelsen foreslår genvalg
7) indkomne forslag
  a. Ændring Støt Din Sag gebyr i forbindelse med indsamling
    i. Der er forslag om at ændre satsen fra den nuværende 17,50% til 15,00%
  b. Ændring af adresseen for Støt Din Sag
    i. Der er forslag om at ændre adressen
      fra nuværende: Energivej 30, 1. sal, 2750 Ballerup
      ændres til: Peter Bangsvej 108, 2000 Frederiksberg
  c. Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i
    hænder senest 3 uger før generalforsamlingen.
8) Eventuelt

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen og endelig dagsorden vil være tilgængelig på hjemmesiden og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til sekretariatet eller via hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.
Frist for opstilling til valg på generalforsamlingen er senest 2 uger før dens afholdelse.

OBS:
Af hensyn til booking af lokale til generalforsamlingen, skal tilmelding ske senest 16. maj 2019 kl. 14.00.

Mvh. Bestyrelsen
Budget 2019 – Støt Din Sag

Indtægter:
  Medlemskab Støt Din Sag 30.000
  Donation til Støt Din Sag 20.000
  Indtægt afholdes af events 300.000
  Fonde 20.000
       
Indtægter i alt: 370.000
       
Udgifter:
  Udlodning til foreninger 210.000
  Udlodning til velgørenhed 45.000
  Materialer til foreninger 40.000
  Bestyrelsesmøder 4.000
  Indsamlingstilladelse 4.000
  Revision 10.000
  Bogholder 12.000
  Lønninger 24.000
  Telefon/internet 6.000
       
Udgifter i alt: 365.000
       
Resultat 2019 + 5.000


Regnskab 2018
Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne afholdes Onsdag d. 30. maj 2018 kl. 14.00

På adressen:
Peter Bangs Vej 108,

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Godkendelse af regnskab og budget
4) Fastlæggelse af kontingent
  a. Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent bibeholdes
5) 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  a. Formand – Ole Karkov – på valg
  b. Næstformand – Torben Steen Hansen – på valg
  c. Kasserer – Peter Bonnichsen – pt. valgt
6) Valg af suppleanter
7) Valg af revisor
  a. Henrik Ladewig, JS Revision, Egegårdsvej 39, 2610 Rødovre – bestyrelsen foreslår genvalg
8) Indkomne forslag
  a. Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
9) Eventuelt

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen og endelig dagsorden vil være tilgængelig på hjemmesiden og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til sekretariatet eller via hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.

Frist for opstilling til valg på generalforsamlingen er senest 2 uger før dens afholdelse.

OBS:
Af hensyn til booking af lokale til generalforsamlingen, skal tilmelding ske senest 16. maj 2018 kl. 14.00.

Mvh. Bestyrelsen


Budget 2018 – Støt Din Sag

Indtægter:
  Medlemskab Støt Din Sag 30.000
  Donation til Støt Din Sag 20.000
  Indtægt afholdes af events 30.000
  Fonde 40.000
       
Indtægter i alt: 120.000
       
Udgifter:
  Materialer til foreninger 40.000
  Bestyrelsesmøder 4.000
  Indsamlingstilladelse 4.000
  Revision 10.000
  Bogholder 12.000
  Lønninger 12.000
  Telefon/internet 6.000
  Husleje 30.000
       
Udgifter i alt: 118.000
       
Resultat 2018 + 2.000


Regnskab 2017
Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne afholdes
Mandag d. 29. maj 2017 kl. 14.00

På adressen:
Energivej 30, 1. sal, 2750 Ballerup

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) valg af dirigent og referent
2) formandens beretning
3) godkendelse af regnskab og budget
4) fastlæggelse af kontingent
  a. Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent bibeholdes
5) valg af bestyrelsesmedlemmer
  a. Formand – Ole Karkov – pt. valgt
  b. Næstformand – Torben Steen Hansen – pt. valgt
  c. Kasserer – Kenneth Bang Ingvartsen – på valg
6) valg af suppleanter
7) valg af revisor
  a. Henrik Ladewig, JS Revision, Egegårdsvej 39, 2610 Rødovre – bestyrelsen foreslår genvalg
8) indkomne forslag
  a. Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
9) eventuelt

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen og endelig dagsorden vil være tilgængelig på hjemmesiden og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til sekretariatet eller via hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.

Frist for opstilling til valg på generalforsamlingen er senest 2 uger før dens afholdelse.

OBS:
Af hensyn til booking af lokale til generalforsamlingen, skal tilmelding ske
senest 15. maj 2017 kl. 14.00.


Bestyrelsen

Budget 2017 – Støt Din Sag

Indtægter:
  Medlemskab Støt Din Sag 30.000
  Donation til Støt Din Sag 20.000
  Indtægt afholdes af events 40.000
  Fonde 50.000
       
Indtægter i alt: 140.000
       
Udgifter:
  Materialer til foreninger 60.000
  Bestyrelsesmøder 4.000
  Indsamlingstilladelse 4.000
  Revision 10.000
  Bogholder 12.000
  Lønninger 12.000
  Telefon/internet 6.000
  Husleje 30.000
       
Udgifter i alt: 138.000
       
Resultat 2017 + 2.000


Regnskab 2016

Referat af ordinær generalforsamling d. 29. maj 2017 kl. 14.00