Denne side skal bruge javascript...

Landsforeningen LEV

Om LEV:
LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede - dannet i 1952.

Mission:
Landsforeningen LEV arbejder for en stadig forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende:

  • Landsforeningen LEV er et forum og talerør for mennesker med udviklingshæmning og deres familier
  • Landsforeningen LEV arbejder for at udbrede viden og holdninger, der bygger på anerkendelse af mennesker med udviklingshæmning i et mangfoldigt samfund
  • Landsforeningen LEV arbejder for de samfundsmæssige rettigheder for mennesker med udviklingshæmning og deres familier

 
LEVs arbejde er baseret på visioner, som udspringer af FNs Handicapkonvention. Visionerne afspejles i de temaer, der er indeholdt i LEVs handleprogram.

Tema 1: Værdig levefod og social tryghed
Tema 2: Respekt for udviklingsmuligheder og identitet
Tema 3: Inklusion i samfundslivet
Tema 4: Værdighed og valgfrihed i egen bolig
Tema 5: Kapacitetsopbygning af LEV og LEVs partnerorganisationer

Landsforeningen LEV
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
TLF 36 35 96 96
CVR 5574 8810
Hold der indsamler
Klubnavn Holdnavn Event dato Tid Sted Antal deltagere Antal sponsorer Giv et bidrag

Afsluttede events
Klubnavn Holdnavn Event dato Tid Sted Antal deltagere Antal sponsorer Indsamlet